Succesvolle projecten en producten zijn het resultaat van hoge mate van betrokkenheid van alle stakeholders, research, inzicht, nauwkeurige planning, implementatie, en constante aanpassingen gebaseerd op terugkoppeling. Strategisch Advies gaat verder dan de routine van de dagelijkse planning. Naast het ontwikkelen van de toekomstvisie is het doel van het geven van Strategisch Advies zekerheden in de besluitvorming in te bouwen om het lange termijn succes van de organisatie te ondersteunen. Een gedegen strategisch advies anticipeert op de onvermijdelijke veranderingen en helpt de organisatie zich op de missie te blijven richten. Gebaseerd op de missie wordt een realistisch actie plan opgesteld, getoetst en geïmplementeerd in de operationele procedures.

Vapec biedt een scala van methodieken aan om uw strategie werkelijkheid te laten worden en uw plan voor de toekomst te bouwen op een stevig fundament. Meest gebruikelijk is om een 3 jaar plan the ontwikkelen en dit te ondersteunen met een jaarlijks operationeel plan..

Vapec maakt gebruik van het model van de strategische planning waarmee de onderlinge relaties van de verschillende fases van de strategie worden gelegd. De strategie wordt gebaseerd op de ontwikkelde Visie en Missie. Deze behoren de basis te zijn van de cultuur en normen en waarden van uw bedrijf en worden gevoed met de informatie van uw omgeving.

Om succes te bereiken en te behouden, moet uw organisatie de prestaties managen. Dat betekent dat het koppelen van uw strategie aan uw activiteiten, in lijn brengen van de planning met de uitvoering van processen, en het synchroniseren van de business unit en ondernemingsdoelstellingen. In het algemeen realiseren bedrijven slechts een fractie van de financiële kansen die hun strategische plannen bieden, dit is voornamelijk te wijten aan het falen van planning en uitvoering. Bedrijven met goede resultaten optimaliseren planning met de consolidatie van processen, identificeren kritische bedrijfsprocessen en hefbomen, en wijzen dynamisch middelen toe om de prestaties aan te jagen.

 

 Kenmerkend voor orgaisaties welke bovenmatig succesvol zijn: 

  • Strategische, financiële en operationele plannen zijn afgestemd om ervoor te zorgen dat kritieke initiatieven de middelen krijgen die ze nodig hebben om resultaten te leveren.
  • Planning, prestaties rapportage en prognoses vormen een gesloten kring, versterken de ontvankelijkheid op veranderende zakelijke omstandigheden.
  • Financiële consolidatie processen zijn efficiënt, accuraat, tijdig, en in lijn met het planningsproces voor het effectieve beheer van de resultaten, externe verslaggeving, en de naleving van wettelijke voorschriften mogelijk te maken.
  • Dashboards en rapporten onderzoeken toekomstgerichte statistieken, zodat aanpassingen kunnen worden gemaakt terwijl er nog tijd is om te reageren.
  • Dashboards en scorecards worden niet alleen gebruikt om problemen te herstellen, maar ook om successen die herhaald kunnen worden te identificeren.